หน่วยงาน/บริษัท  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
url  http://www.sk-local.go.th/
รายละเอียด 

เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยผู้เข้าชมจะรู้จักกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีระบบการสื่อสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้ทั้งหมด อาทิ ระบบหนังสือสั่งการออนไลน์ ระบบสถิติออนไลน์ เป็นต้น